top of page

L'Escola és la responsable dels “Cossiers de Ciutat” i dels “Cavallets Cotoners de Ciutat”, balls de figures recuperats, que, des de fa més de trenta anys participen ininterrompudament a la Festa de l’Estendard de Palma i la Processó del Corpus de Palma. De més a més, els alumnes de l’escola i els membres del grup de ball de l’EMIDM participen activament en la representació de “La Colcada” de Pere d’Alcàntara Penya a la Festa de l’Estendard.

En diverses ocasions també han viatjat fora de Mallorca, com és el cas de la seva participació en la Xurriacada dels Països Catalans i l'apadrinament dels Cavallets de Vic, així com en la fira medieval d'Eivissa, on ballen l'oferta a la Catedral de l'illa, situada a Dalt Vila."

CAVALLETS COTONERS

Els cavallets cotoners de Ciutat són un grup de ball de figures/ritual integrada per 9 dansadors, que simulen anar muntats en un cavallet de cartó que cadascun d’ells porta suspès del cos; un d’ells, porta vestimenta diferenciada ("femenina"), fa les funcions de “dama de cavallets” i esdevé un dels elements centrals del ball. Solen ballar durant la festa de l'Estendard (Cort-la Seu) i a la processó de la festa del Corpus de la Catedral de Mallorca, acompanyats per una colla de xeremiers.

Aquest ball de figura, estès arreu d’Europa, té un origen incert, encara que la majoria d’autors situen els seus orígens en el món àrab o bizantí, i fins i tot alguns el fan recular a èpoques prehistòriques, com a complement ritual associat a àmbits agraris. A l’àmbit de la cultura catalana, les darreres investigacions demostren que el punt de partida dels cavallets mallorquins es relaciona amb les processons barcelonines del Corpus del segle XV. A Mallorca ja apareixen documentats el 1458, quan la Universitat (predecessora de l’actual Ajuntament de Palma) incloïa en un inventari nou caps de cavallets vells. Durant els segles següents apareixen a documentació municipal de Sóller (1541), Manacor (1645) i a Inca (1873). Tot i aquesta llarga tradició, només han perdurat de forma ininterrompuda a Pollença (festa de Sant Sebastià), a Felanitx (festa de Sant Agustí) i a Artà (festa de Sant Antoni de Pàdua). En el cas de Palma, tot i que les referències documentals se succeeixen a partir del segle XVII (1662) (Campaner, 1881), no arribaren als nostres dies. Els cavallets actuals es recuperaren per iniciativa de l’Ajuntament de Palma i de l’Escola de Música i Danses el 1980 i sortiren per primer cop a un acte de presentació al palau d’esports de Son Moix, així com a la festa de l’Estendard del mateix any. Del 1980 ençà han ballat ininterrompudament, fins i tot durant la pandèmia de la COVID-19, a la festa de l’Estendard.

 

Els Cossiers de Ciutat són un grup de ball ritual integrat per 7 dansadors, dels quals un es vesteix amb indumentària "femenina" i exerceix el paper de "dama de cossiers", convertint-se en un dels elements centrals del ball. A diferència d’altres grups de cossiers a Mallorca, els de Ciutat no van acompanyats de la figura del dimoni. Ballen dues vegades a l’any, durant la processó del Corpus i a la festa de l’Estendard.


L’origen del ball és remot i poc conegut, encara que pareix tenir les seves arrels a la Catalunya continental. Sembla que la paraula cossier, documentada per primera vegada a Mallorca el 1554, és, segons Joan Coromines, l’adaptació catalana del mossarabisme kosaïr, que significa ‘corredor’, que corre cerimonialment, derivada del llatí cursus, ‘cós’ o ‘correguda’. Estan àmpliament documentats a partir de finals del segle XIV, encara que es popularitzaren durant el barroc, quan s’estengueren per bona part dels pobles de Mallorca i feien part de les processons de la Contrareforma que es duien a terme a Ciutat. Només n’han conservat la tradició Montuïri i Algaida, i s’han recuperat a Pollença (1981), Manacor (1981) i Alaró (1992) on s’havien deixat de ballar al llarg del segle XX.

Tot i que a Ciutat s’hi documenten els balls dels cossiers com a mínim des de 1614 (Campaner, 1881), no arribaren als nostres dies. De fet, en els documents històrics hi ha constància que hi havia més d’una colla, gairebé una per parròquia ciutadana. Ben igual que els cavallets, els cossiers actuals es recuperaren per iniciativa de l’Ajuntament de Palma i de l’Escola de Música i Danses el 1980 i sortiren per primer cop a un acte de presentació al palau d’esports de Son Moix, així com a la festa de l’Estendard del mateix any. De 1980 ençà, han ballat de manera ininterrompuda, fins i tot durant la pandèmia de la COVID-19, a la festa de l’Estendard.

COSSIERS DE CIUTAT

bottom of page